Program PIT 2013/2014 - TaxMachine

Twój program do deklaracji PIT za 2013 rok - tutaj masz najnowszą wersję

Program PITY za 2013/2014

Za pomocą naszego programu do PIT możesz rozliczysz się z PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT 39. Masz także możliwość wypełnienia wymaganych w Twojej sytuacji formularzy PIT za 2013 rok. Przekaż PIT przez net - z jakiego powodu warto? Za pomocą tej aplikacji PIT online mają Państwo możliwość rozliczyć się za 2013 rok w ciągu nawet 5 minut. Rozliczając PIT przez sieć nie musisz nic pobierać ani tym bardziej instalować. Wypełnisz PIT przez sieć za pomocą przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Obywatele, jacy nie przygotowują formularzy za pośrednictwem płatnika albo uzyskują dochody z różnorakich źródeł, w tym cząstkę bez pośrednictwa pracodawcy, wypełniają Pit 36.

Rozliczenie pit 2014 program

Na stronach WWW można odszukać wiele darmowych aplikacji do zeznań PIT, ale tylko jeden jest faktycznie godny sprawdzenia. Nasza aplikacja do kreowania formularzy PIT jest nie tylko gratisowa, niezwykle prosta w stosowaniu, ale również gwarantuje maksymalny zwrot podatkowy, na bieżąco pilnuje byś otrzymał jak największy zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Z odliczenia kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby opłacające podatek od dochodów o charakterze kapitałowym oraz od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Za pomocą tego programu do PITY 2014 rozliczenia rocznego za rok 2012 dokonało aż milion podatników. Opisywany program był polecany przez wielu Polaków ze względu na przyjazny interfejs oraz pomoce w wypełnianiu PIT wbudowane w program. Za pomocą naszego program PIT Polacy mieli również możność przekazania PIT przez internet prosto do Urzędu Podatkowego. Ta funkcjonalność w oczywisty sposób uprościła Polakom rachowanie się z Fiskusem.

Zeznanie podatkowe kreowane za rok 2013 drogą elektroniczną nie wymaga kwalifikowanego e-podpisu. Stąd też Urząd Skarbowy musi mieć możliwość stwierdzenia, czy dane zeznanie podatkowe rzeczywiście zostało rozliczone przez jednostkę do tego upoważnioną. Podanie danych autoryzujących jest ostatnim etapem składnia rozliczenia przez Internet. Do danych tych zalicza się: kwotę przychodu wykazaną w rozliczeniu PIT za rok poprzedni, identyfikator podatkowy: NIP – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, PESEL – dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, imię i nazwisko podatnika, datę urodzenia podatnika. Nie trzeba tracić czasu na czekanie w kolejkach w urzędzie skarbowym. Coraz więcej osób przekonuje się do narzędzi elektronicznych, które usprawniają załatwianie spraw urzędowych. Również i wy, możecie zdecydować się wypełnić PIT za pomocą naszego programu lub aplikacji internetowej, a następnie wysłać deklarację podatkową drogą elektroniczną.

Program do rozliczenia pit 2014

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów fi nansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje. Podatnicy, jacy mają na utrzymaniu małoletnie dzieci są w stanie w deklaracji podatkowej odliczyć ulgę na dziecko. Formularz PIT-28 jest przeznaczony dla wszystkich osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód z poddzierżawy, podnajmu, dzierżawy, najmu, a także dla przedsiębiorców prowadzących własną i osobistą, pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie, bądź w formie spółki.

Program rozliczenie pit 2014

Dodatkowo oprogramowanie księgowe TaxMachine zawiera w sobie kadry i płace, w tym listy płac, z obsługą PIT-40, PIT-11, PIT-4R, kartotek uposażeń oraz aplikacja do faktur, aplikacja magazynowy. Jest to zarówno sposób na obniżenie swojej podstawy podatku pit 28 2014. Na ubezpieczenie społeczne w druku pit 28 zaliczane są składki na ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe, chorobowe, rentowe. Ten rodzaj odliczenia wolno wykorzystać zarówno podczas potrącania dochodu i podatku za pomocą innego formularza lub innej formy zdobywania dochodów, na przykład rozliczenia z umowy o prace lub najmowanie lokalu mieszkalnego. Zezwala się dokonać tego przede wszystkim wtedy gdy ponieśliśmy koszty sfinansowania składek w ramach działalności ekonomicznej, jednak nie ma ich od czego potrącić. Wydanie online omawianego programu do PITy 2013 to przede wszystkim komfort i oszczędność czasu! Nic nie musisz pobierać, ani tym bardziej instalować. Wystarczy, że jedynie uruchomisz aplikację PIT ONLINE klikając w poniższy baner. Będziesz mógł wówczas sporządzić PIT przez net na stronie abcpodatkowe.pl.

index

Druki PIT roczne wysyłamy do ostatniego dnia kwietnia po roku podatkowym, jedynym wyjątkiem jest zeznanie Pit 28, które musimy złożyć do 31 stycznia. Formularz PIT-28 musi jednak zostać złożona stosunkowo dużo wcześniej, ponieważ już do 31 stycznia roku poprzedzającego rozliczenie podatkowe za dany rok, co oznacza, że gdybyśmy chcieli skorzystać z ryczałtu w roku 2014 należy już 20 stycznia 2013 zadeklarować to w Urzędzie Skarbowym. Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci.

pit o druk

Blankiet PIT-28 jest formularzem przeznaczonym dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki. Mało tego z formy rozliczenia za pomocą ryczałtu mogą rozliczać się osoby zdobywające przychody z najmu oraz dzierżawy, jak także podnajmu i poddzierżawy. Stwórz formularze roczne PIT naszą aplikacją PIT 2013, jest to doskonały sposób na zrealizowanie obowiązku wobec Urzędu Skarbowego. Profit ze odpłatnego zbycia rzeczy nieruchomej jest objęty opodatkowaniem podatkiem zryczałtowanym – 19% od podstawy objęcia opodatkowaniem. Przelicznik daniny publicznej nie zależy od tego, jakie inne przychody osiąga rozliczający odpłatne zbycie nieruchomości.

PIT-36L to druk składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. W przypadku formularza PIT-37 podatnik nie może prowadzić działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, nie ma też możliwości obniżenia dochodu o straty z lat ubiegłych. Doliczanie dochodu małoletniego dziecka również nie jest możliwe. Pit-36 dotyczy podatników którzy zarobkowali prowadząc własny interes opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18-32%).

Istotną zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie. Deklarację można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać do urzędu za pośrednictwem sieci internetowej (np. wykorzystując program do PITów 2013). Wypełnione rozliczenie trzeba koniecznie podpisać. Brak podpisu czyni zeznanie nieważnym. Wyjątkiem są formularze składane w formie elektronicznej, gdzie własnoręczny podpis został zastąpiony przez konieczność podania danych autoryzujących (imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego oraz kwoty przychodu wykazanej w poprzednim zeznaniu podatkowym). Przez net możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Taki PIT 2014 podpisać może jeden małżonek, który wypełnia akurat deklarację. Nie są wymagane żadne dodatkowe pełnomocnictwa, gdyż złożenie "podpisu" (wpisanie danych uwierzytelniających jednego z współmałżonków) jest uznawane za automatyczną zgodę drugiego z współmałżonków na wypełnienie deklaracji wspólnie i podanie danych związanych z jego zyskami na tej deklaracji. Współmałżonek który składa PIT 2013 działa w tamtym czasie nie tylko w swoim imieniu, ale drugiego z małżonków.

 PITy 2013/2014

Każdy chce otrzymać jak najwyższe zwroty podatkowe, niestety bardzo mało osób potrafi ogarnąć się w plątaninie paragrafów skarbowych, które regulują te sprawy, w związku z tym warto jest się zainteresować naszym darmowym programem PIT 2013, który samodzielnie generuje wszelakie odliczenia fiskalne. Wskazując jako metodę opodatkowania ryczałt nie da się się obliczać łącznie także z zysków objętych opodatkowaniem poza podatkiem zryczałtowanym, np. podatkiem 18% wg skali podatkowej. Nie trzeba tracić czasu na oczekiwanie w kolejce w urzędzie skarbowym. Coraz więcej rozliczających PIT przekonuje się do narzędzi elektronicznych, które usprawniają załatwianie powinności urzędowych. Także i wy, możecie zdecydować się wypełnić PIT za pomocą naszego programu lub przy użyciu aplikacji internetowej, a następnie wysłać deklarację podatkową.

Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-37 to rzecz z jaką boryka się większa cześć Polaków. Jest to najpopularniejsza forma rozliczenia podatkowego. W ciągu ostatnich lat ustawodawca wielokrotnie modyfikował przepisy dotyczące tego typu formularza. Warto przyjrzeć się jak szczegółowo wygląda druk PIT-37. Na Pit 28 nie da się złożyć PITa wspólnie z współmałżonką albo jako podatnik samotnie wychowujący potomka. Obywatele, jacy posiadają na utrzymaniu małe dzieci mają prawo w zeznaniu podatkowym uwzględnić ulgę na dzieci.

Pit-36 posłać należy podając należny zryczałtowana taksa od dochodu, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (pozostałe źródła, zarobki obcokrajowców, kapitały pieniężne), ale jedynie pod warunkiem danina ta nie została potrącona przez pracodawcę. Sporządzenie formularza PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą tego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu
 • ,
 • ochrona środowiska
 • ,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
 • ,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji
 • ,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych

Program rozliczenie pit 2014

Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-37 to rzecz z jaką boryka się większa cześć Polaków. Jest to najpopularniejsza forma rozliczenia podatkowego. W ciągu ostatnich lat ustawodawca wielokrotnie modyfikował przepisy dotyczące tego typu formularza. Warto przyjrzeć się jak szczegółowo wygląda druk PIT-37. Witamy w naszym serwisie. Udostępniamy Państwu darmowy program do rozliczania PIT za 2013 rok. Za pomocą naszej aplikacji można szybko i łatwo wypełnić druki PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. PITy 2013 mała księgowość to znana od wielu lat i ceniona na rynku aplikacja księgowa, zawiera łatwe i wydajne prowadzenie ewidencji VAT, Księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, drukuje więcej niż 400 deklaracji, zeznań podatkowych i innych formularzy, ma wbudowaną obsługę e-Deklaracji, zawiera kadry i płace, program do faktur, program magazynowy.

Rozliczanie druków rocznych PIT rocznych to niewymownie skomplikowana i niewdzięczna praca, dlatego powinno się użyć do tej pracy solidne narzędzia, najlepiej bardzo łatwy w obsłudze, darmowy i super wydajny program do zeznań rocznych PIT. Podczas korzystania z ryczałtu możemy dokonać wielu odliczeń podatkowych. Są to między innymi, oprócz odliczeń z tytułu wpłacania składek ZUS: Ulga internetowa, Ulga z tytułu przekazanych darowizn (darowizny na kult (na przykład kościół katolicki), darowizny na cele użytku publicznego, oddawanie krwi), Ulga rehabilitacyjna. W programie dla księgowych TaxMachine dostępne jest również przeszło 300 aktywnych formularzy, w tym większość aktualnych druków dla Urzędów Skarbowych w wielu kategoriach, np. magazyn, dokumenty księgowe, program do faktur, kadry i płace itp.

System e-Deklaracje od 6 lat umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale i płatnikom. Jest to szczególnie istotne dla płatników, którzy zatrudniają dużą liczbę pracowników. Wiąże się to bowiem z istotną oszczędnością czasu i pieniędzy. Deklarację Pit-38 dotyczy podatników prywatnie sprzedających udziały w firmach albo ciekawych się kupnem i sprzedażą papierów wartościowych. Z naszej witryny internetowej możesz również pobrać w pełni gratisowy program do wypełniania PIT za 2013 rok! Za pomocą tego programu wypełnisz PIT-28, PIT-36L, PIT-37, PIT-36, PIT-39, PIT-38, a także wszelkie załączniki dołączane do zeznań podatkowych.

Wysyłanie zeznań PIT przez Internet jest super łatwe i szybkie, dostępny na naszej stronie internetowej nieodpłatny program do rocznych PIT błyskawicznie wysyła PITy przez sieć globalną, nie jest to ani trochę skomplikowane, przetestuj sam , nie czekaj dłużej. Wypełniając swój PIT przy użyciu Programu PITy 2013 skorzystasz z ulgi rodzinnej, zwanej prorodzinną albo na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej i na leki, ulgi dla honorowych krwiodawców, a także ulgi internetowej. Druk PIT-36 to druk, jaki należy złożyć do właściwego Urzędu Fiskalnego do 30 kwietnia 2014 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić deklarację poprawnie, należałoby skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona dostępna na dole.

Za pomocą omawianego programu do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie prędzej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą niniejszego programu bez problemu rozliczysz: PIT-37, PIT-39, PIT-36L, PIT-28, PIT-36, PIT-38. Mój program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2013/2014. Blankiet PIT-39 to podatek płacony przy zbyciu posesji. Wynosi on 19%. Jest wszelako opłacany nie od całej ceny nieruchomości, ale wyłącznie od naszego dochodu na niej. Pokrótce sprzedając lokal mieszkalny za 100 tysięcy, które kupiliśmy za 50 tysięcy nie zapłacimy aż 19 tysięcy podatku, a jedynie 8,5 tysiąca złotych. W wypadku sprzedaży mieszkania z zamiarem kupna innego mieszkania, w którym mamy postanowienie kwaterować możemy wykorzystać ulgę mieszkaniowej, na skutek czemu zostaniemy zwolnieni z obowiązku skarbowego. Za pomocą programu umieszczonego na naszej stronie WWW możesz szybko i bezpiecznie wypełnić kompletną deklarację fiskalną za 2013 rok. Za pomocą mojej aplikacji możesz wypełnić nie tylko PIT-37, ale także PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-38 za 2013 rok. Wszelkie druki PIT zdołasz także odszukać w dziale formularze.

Program do rozliczenia pit 2014

Gdy zamierzasz wypełnić PIT roczny to weź pod uwagę, że prawdopodobnie najłatwiej wykonasz to z nieodpłatnym programem PIT 2013. Druk PIT-39 to podatek płacony przy zbyciu posesji. Wynosi on 19%. Jest jednak opłacany nie od całej ceny posiadłości, ale jedynie od twojego zarobku na niej. Krótko mówiąc sprzedając własne m za 100 tysięcy, jakie nabyliśmy za 50 tysięcy nie zapłacimy aż 19 tysięcy podatku, a tylko 8,5 tysiąca złotych. W przypadku sprzedaży mieszkania z zamiarem kupna innego mieszkania, w jakim mamy intencja żyć możemy użyć ulgi mieszkaniowej, wskutek czemu zostaniemy zwolnieni z obowiązku fiskalnego. Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej.

Pit 2014 program

Kwotą wolną od podatku nazywana jest wysokość dochodu, od której podatnik nie ma obowiązku odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód mieszczący się w kwocie wolnej od podatku, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego względem organów skarbowych. Formularz PIT 28 przeznaczony jest dla osób które:

 • Prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych
 • Prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie.

druk pit 28 2013 2014

Pit program 2014

Dostawa rzeczy nieruchomej kupionej lub wybudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a gdy osoba w danym roku innych zarobków nie osiąga – na Pit-36. Zeznanie PIT-28 służy podatnikom do liczenia się z spożytkowaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Ten tekst da podatnikowi najistotniejszych informacji dotyczących tej formy tworzenia deklaracji podatkowej do Urzędu Fiskalnego. Dzisiaj przedstawiamy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą tej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie deklaracje fiskalne: PIT-38, PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-39, PIT-36L. Tak samo jak w zeszłym rok nasz program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok.

pit 38 program pit

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy. Wypełnienie PIT-37 naszym programem zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 5 minut. Co roku musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie PIT, program PIT 2013 to mistrzowski sposób na wypełnienie tego bardzo ciężkiego obowiązku, sprawdź bezpłatną aplikację natychmiast.

Programy pit

2014-04-24 | |

Program PITy za 2013/2014

Wysłanie deklaracji i informacji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia dokumentu do urzędu skarbowego. To wygodna, a przede wszystkim tania metoda nie tylko dla podatników ale i dla płatników, zwłaszcza zatrudniających dużą liczbę pracowników. Miło nam poinformować, że w naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie dane na temat wysłania formularza PIT 28, a także pobiorą Państwo całkowicie bezpłatny program, który sporządzi za Was formularz fiskalne w formularzu PIT-28. Podatnik opłacający podatek rozlicznymi stawkami podatku zryczałtowanego, odejmujący od przychodów, potrąceń takich dokonuje od każdego wariantu dochodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody objęte opodatkowaniem różnymi stawkami w całkowitej wartości zysków.

W wypadku rezygnacji z objęcia opodatkowaniem ryczałtem od przychodów – deklarację na piśmie o odwołaniu wysłać trzeba nie później niż do dnia 20 stycznia. Składanie deklaracji i informacji odbywa się z użyciem podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfi katu. W ten sposób można składać następujące deklaracje i informacje podatkowe: IFT-1/IFT-1R, PIT-R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-40, PIT-11, IFT-3/IFR-3R, PIT-4R. Witamy na witrynie internetowej epodatki.eu. Przedstawiana strona w przeważającej mierze poświęcona jest zeznaniu PIT-37. Natrafisz u nas nie tylko gratisowy program do PIT, ale dodatkowo wiele wskazówek dotyczących wyliczania PIT-37, dodatków PIT oraz ulg podatkowych z których zdołamy użyć rozliczając formularz skarbową PIT-37.

Zachęcamy do lektury niniejszego serwisu oraz do ściągnięcia programu. W naszym serwisie znajdziesz także druk i formularz PIT 28. Ogólne oraz szczegółowe rady dotyczące PIT 2013 oraz pit 2014 znajdą Państwo w naszych artykułach. Rodzaj formularza PIT jaki należy złożyć jako zeznanie roczne, jest zależny od wybranej formy opodatkowania oraz od rodzaju osiąganych przychodów. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Przedsiębiorcy składają PIT-16A (karta podatkowa), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych), PIT-36L (podatek liniowy). W przypadku osiągnięcia przychodów o charakterze kapitałowym, należy złożyć PIT-38, a sprzedaż nieruchomości bądź praw majątkowych nabytych po 2008 roku, wymaga wypełnienia formularza PIT-39. Dziś opisujemy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą mojej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie zeznania skarbowe: PIT-39, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38. Tak samo jak w zeszłym rok prezentowany program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok.

Pit program do rozliczenia

Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową. Wypełniając swój PIT przy użyciu Programu PITy 2013 skorzystasz z ulgi rodzinnej, zwanej prorodzinną albo na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej i na leki, ulgi dla honorowych krwiodawców, a także ulgi internetowej. Blankiet PIT-37 jest najpopularniejszym w naszym kraju. Więcej niż co drugi podatnik wypełnia zeznanie podatkowe oparte właśnie na PIT-37. Na omawianej witrynie WWW znajdziesz formularz PIT-37, a także druki innych zeznań podatkowych: PIT-38, PIT-36L, PIT-36, PIT-28, PIT-39.

Program do rozliczeń

Co do zasady, małżonkowie nie mogą się łącznie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy ryczałtowej, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym. Większość elementów programu księgowego TaxMachine (np. fakturowanie, program magazynowy, moduł płacowy, e-deklaracje, aktywne druki) może być używanych przez wszelkie jednostki gospodarcze bez względu na formę księgowości bądź procedurę opodatkowania. Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie.

Sporządzanie zeznań rocznych PIT to skomplikowana sprawa, dlatego warto skorzystać z naszego programu do rozliczania zeznań PIT, z jego pomocą przygotujesz deklarację i prześlesz ją przez globalną sieć Internet bez niepotrzebnego problemu. Sprzedaż nieruchomości nie powoduje konieczności opłacenia przedpłaty na taksę w trakcie roku skarbowego. Podatek wpłaca się do 30 kwietnia 2014 r. Do tej daty należy także złożyć formularz PIT 39. Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami.

By zastosować ulgę internetową nie trzeba posiadać faktur, wystarczy jakikolwiek dowód poniesienia kosztu na Internet, musi na nim być wykazana kwota oraz komu kiedy kto płaci za łącze internetowe. Program PIT udostępniony na rozliczampodatki.pl to pewność i gwarancja poprawnie rozliczonego zeznania podatkowego za 2013 rok. Z naszego programu skorzystało już podnad milion podatników - dziś możesz dołączyć do grona zadowolonych użytkowników Programu PIT 2013. Za asystą mojego programu do PITy 2014 rozliczenia rocznego za rok 2012 dokonało aż milion podatników. Niniejszy program był polecany przez wielu Polaków ze względu na przyjazny interfejs oraz pomoce w wypełnianiu PIT wbudowane w program. Za pomocą niniejszego program PIT Polacy mieli również możliwość przekazania PIT przez globalną sieć prosto do Urzędu Podatkowego. Ta funkcjonalność w oczywisty sposób ułatwiła Polakom liczenie się z Fiskusem.

Pit-36 wysłać należy prowadząc podnajem, poddzierżawę, najem, dzierżawę lub zawierając podobną umowę o podobnym charakterze, objęte opodatkowaniem wg. skali podatkowej 18%-32% (zatem nie wskazały opodatkowania ryczałtem albo liniowo w zakresie tych umów). W programie PITy 2014/2014 taxmachine.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2014 w terminie 1 styczeń 2014 – 30 kwietnia 2014 wypełnisz ponadto dowolne deklaracje aktualne od 1 stycznia 2014 bezapelacyjnie za darmo: NIP 7, ZAP3, ZG, PIT 38, PIT 36, O, PIT 28, D, Z, PIT 36L, PIT 28/A, PIT 39, PIT 37, PIT/B, PIT 28/B, 2K. Zachęcamy do lektury tego serwisu oraz do pobierania programu. W naszym serwisie znajdziesz również druk i formularz PIT 28. Ogólne oraz szczegółowe porady dotyczące PIT 2013 oraz pit 2014 znajdą Państwo w naszych artykułach.

Programy do pit

Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K. Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-36L, PIT-40, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28. Blankiet PIT-37 to najczęstszy podatek wsród naszego społeczeństwa, co świadczy o tym, że większość z nas pracuje będąc zatrudnionym przez jednostkę lub biznes.

Roczne rozliczenie pit

Przygotowaliśmy dla Państwa darmowy program do wyliczania blankietu PIT-37 za rok 2013. Za pomocą tego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - idealnie nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-36). Opisywana aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B. Oprogramowanie Pity 2014 dokonuje obliczeń, a osoba musi wypełnić jedynie kluczowe pola. Podatnik nie musi nawet mieć wiedzy na temat odpowiedniego Urzędu Skarbowego, selekcjonuje go jedynie z bazy danych. Rodzaj formularza PIT jaki należy złożyć jako zeznanie roczne, jest zależny od wybranej formy opodatkowania oraz od rodzaju osiąganych przychodów. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Przedsiębiorcy składają PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-16A (karta podatkowa). W przypadku osiągnięcia przychodów o charakterze kapitałowym, należy złożyć PIT-38, a sprzedaż nieruchomości bądź praw majątkowych nabytych po 2008 roku, wymaga wypełnienia formularza PIT-39.

pit 36 zaliczki na podatek

Terminem, do którego wypełniony formularz należy złożyć jest dzień 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie. Do dnia tego mamy też czas aby dokonać ewentualnych wyliczeń oraz uzupełnień. Wypełnianie i rozliczanie formularza PIT-38 jest niemożliwe bez druku PIT-8C. Druk taki dostaniemy od biura maklerskiego, które prowadzi nasz rachunek inwestycyjny. Formularz PIT-38 rozliczymy szybko i poprawnie przez internet. Program do rozliczenia PIT-38 jest na naszej stronie, istnieje możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej także w trybie online. Jeśli nie wiesz jak wypełnić papierowy formularz PIT-38, koniecznie wypełnij i rozlicz zeznanie poprzez nasz program. Oszczędzisz czas wysyłając wypełnioną deklarację przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Bez liku osób co roku ma sporo dylematów podczas wypełniania zeznań podatkowych. Często nie wiemy co w danym polu wprowadzić albo jakie zeznanie skarbowe powinniśmy przygotować. Aby pomóc polskim podatników sporządziliśmy porady dla każdego rodzaju zeznania podatkowego. Zobacz jak wypełnić poszczególne zeznania PIT. Stworzyliśmy dla rencistów i emerytów darmowy program do PITY 2013. Za jego pomocą rozliczyć mogą się renciści i emeryci, którzy pozyskali PIT-40A lub PIT-40A i PIT-11 i potrzebują wykorzystać prawo do do odjęcia obniżek skarbowych lub podarowania 1 procentu podatku. Jeśli chcesz ściągnąć program do PIT 2013 lub utworzyć i wysłać PIT 2013 przez internet kliknij w dole.

pit 0 program 2013

Pit 2013 internet

2014-04-24 | |

 PITY za 2013/2014

Datą zakupienia posiadłości jest data sygnowania aktu notarialnego przekazującego majętność. Datą postawienia – data scedowania nieruchomości do korzystania. Zdecydowanie najłatwiej i najszybciej można wypełnić PIT-36 za pomocą naszej aplikacji online. Nasz program internetowy umożliwia szybkie uzupełnienie i wysłanie deklaracji przez Internet. Za pomocą naszej aplikacji PIT online możecie rozliczyć również druki PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Nasz program do PIT zarówno w wersji internetowej, jak i standardowej, obsługuje również potrzebne załączniki do PIT. Sporządzanie deklaracji PIT-37 za 2013 umożliwia podatnikom skorzystanie z szeregu ulg i odliczeń. Zdołamy między innymi odliczyć od podatku ulgę prorodzinną, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną oraz wiele innych. Z zniżek możemy skorzystać wypełniając odpowiednie załączniki PIT 2013.

Pity 2013 darmowy program

Bezpieczeństwo składanego za pomocą internetu PIT 37, PIT 36, PIT 38, PIT 36L, PIT 39 gwarantują znane tylko wypełniającemu podatnikowi informacje: nazwisko, - kwota profitu obliczona w poświadczeniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok, albo wartość „0” (zero), w casusie gdy za rok przeszły nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku, - data urodzenia, - pierwsze imię, - numer PESEL (jeśli podatnik posiada), - numer NIP (jeśli jest wymagany). Dzisiaj prezentujemy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą tej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie zeznania fiskalne: PIT-38, PIT-28, PIT-39, PIT-37, PIT-36L, PIT-36. Tak samo jak w zeszłym rok mój program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok. Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od ilości zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim) - art. 22 ust. 2 ustawy.

Przy kalkulowaniu deklaracji bezkonkurencyjną formą pomocy jest użycie z aplikacji do PIT. Pomaga ona podatnikowi dokonać potrzebnych potrąceń oraz wypełnić kluczowe rubryki. Do tego, dostarcza ona deklarację bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Skarbowego drogą internetową. Można wykorzystać z niej online lub po pobraniu na dysk kompa. Należy pamiętać, aby nie zwlekać z wypełnieniem deklaracji – w odróżnieniu od innych formularzy, PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia 2014 r. Rozliczenia podatkowe nie są prostą sprawą i warto poświęcić im więcej uwagi. Jeśli nie czujemy się na siłach rozliczyć swoje PITy samodzielnie, możemy zwrócić się do osób wykwalifikowanych lub skorzystać z pomocy dostępnych w sieci programów rozliczeniowych. Wypełnianie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym kłopotliwym, jeśli korzystamy z gratisowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dobraniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale również będzie nas sprzyjał w toku wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w porachowaniach, ale również na podpowiedzi co wprowadzić w daną rubrykę.

Program do rozliczenia pitu 2013

Druk PIT-37 - formularz, druk - rozliczenie 2012/2013. Poniżej zamieszczamy aktualny formularz PIT-37: (można również pobrać druk PIT-37 w formacie .pdf - tutaj). Podobnie wszystkie inne deklaracje składane przez internet, mogą być z odpowiednimi załącznikami. Dla druku PIT-39 istnieje możliwość upustu, którym jest popularna ulga mieszkaniowa. W przypadku przeznaczenia części dochodu na własne cele mieszkaniowe skorzystamy z niej np. w przypadku remontu.

Rozliczenie za 2013

Każdego roku musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie PIT, oprogramowanie Pity 2014 to bardzo dobry sposób na zrealizowanie tego bardzo skomplikowanego obowiązku, sprawdź darmowy program jeszcze dziś. Deklarację roczną Pit 28 składa się wcześniej niż inne PITy roczne – do 31 stycznia 2013 r. Rozliczenie PIT-37 powinno zostać przeprowadzone do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Aby znacznie przyspieszyć proces rozliczenia się z Urzędem Skarbowym proponujemy wypełnianie formularza przez program lub internet. Nasz program szybko i sprawnie dokona wszelkich obliczeń a druk dojdzie na czas do urzędu. Możemy naszą deklarację wypełnić w trybie online. Rozliczanie PIT-37 przez internet jest naprawdę wygodne, zaoszczędza znacznie nasz czas.

podatnicy lista

Pity 2013 darmowy program

Co należy zrobić, aby złożyć e-deklarację? Po pierwsze trzeba posiadać komputer wraz z dostępem do sieci internetowej. Ponadto konieczne jest także zainstalowanie darmowego programu Adobe Reader. Jeżeli zdecydujemy się na uzupełnienie formularzy PIT przy pomocy kreatora, będziemy musieli również pobrać i zainstalować program do pitów 2013. Ta profesjonalna aplikacja przeprowadzi nas przez proces wypełniania zeznania podatkowego krok po kroku. Pit-36 należy dostarczyć podając należny zryczałtowana danina od zysku, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (pozostałe źródła, dochody obcokrajowców, kapitały pieniężne), ale jedynie jeśli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. Sprzedaż nieruchomości nie rodzi konieczności opłacenia przedpłaty na taksę w toku roku fiskalnego. Podatek wpłaca się do końca kwietnia 2014 r. Do tej daty należy też złożyć deklarację roczną PIT-39.

pit 36 program 2013 rok

PIT-38 wypełniają Polacy, jacy w roku fiskalnym zdobyli prywatnie (poza działalnością) dochody z tytułu: odpłatnej sprzedaży wartościowych papierów, zbycia użyczonych wartościowych papierów (czyli sprzedaż krótka), sprzedaży udziałów w jednostkach mających indywidualność prawną, objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających indywidualność prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowany element przedsiębiorstwa, odpłatnego zbycia derywatów oraz realizacji praw z nich wynikających. W wypadku druku PIT-28 ubezpieczenie zdrowotne odlicza się od ryczałtu. Kwota ta dodatkowo nie może być wyższa niż 7,75% wymiaru składki. Kwota na ubezpieczenie zdrowotne w pit 28, która stanowi obniżenie podatku ustalone są na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. E-zeznania to serwis przetwarzania danych prowadzony przez Ministra Finansów, dzięki niemu możemy wysyłać zeznania PIT poprzez Internet bez wychodzenia z mieszkania. Do niedawna używanie e-Pit-ów było wyłącznie przeznaczone dla doradców podatkowych, bowiem normalnych Polaków nie było stać na drogie oprogramowanie potrzebne do przekazywania druków PIT poprzez system e pity. Sytuacja uległa odmianie się gdy udostępniliśmy oprogramowanie Pity 2013, dzięki tego programu każdy ma możliwość rozliczyć PIT z własnego domu poprzez sieć globalną.

Do dobrego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat: kosztów uzyskania przychodów, potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, uzyskanych w trakcie roku przychodów. Osiągnięte w trakcie roku przychody trzeba wpisać we właściwe pola formularza – zgodnie ze źródłem ich pochodzenia. Następnie odlicza się od nich koszty uzyskania przychodu, co pozwala na ustalenie, czy podatnik osiągnął dochód czy stratę. W tej części druku PIT należy również podać wysokość zaliczek na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku przez płatnika lub podatnika osobiście (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej). U obywateli sprzedających majętność kupioną z pobudowanym następnie na niej obiektem (na przykład domem), datą zakupienia jest data zakupu ziemi, a nie data przeznaczenia do korzystania zbudowanego obiektu.

Ulga na dziecko przysługuje podatnikom, którzy posiadają na utrzymaniu małoletnie dzieci, na jedno dziecko będziesz mógł odjąć od podatku nie więcej niż 1112,04 złotych. Co należy zrobić, aby złożyć e-deklarację? Po pierwsze trzeba posiadać komputer wraz z dostępem do sieci internetowej. Ponadto konieczne jest także zainstalowanie darmowego programu Adobe Reader. Jeżeli zdecydujemy się na uzupełnienie formularzy PIT przy pomocy kreatora, będziemy musieli również pobrać i zainstalować program do pitów 2013. Ta profesjonalna aplikacja przeprowadzi nas przez proces wypełniania zeznania podatkowego krok po kroku. Korzystanie z preferencyjnych form opodatkowania w przypadku pozostałych przychodów: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, podatku liniowego nie wyklucza możliwości rozliczenia się na PIT 37 druk. W takiej sytuacji poza PIT-37 należy złożyć inne formularze, w którym wykazane zostaną przychody uzyskane z pozostałych źródeł. Tak samo należy postąpić w przypadku przychodów o charakterze kapitałowym i przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, które rozliczamy odpowiednio w PIT-38 i PIT-39.

Program Pity za 2014

Dużo osób co roku ma sporo ambarasów podczas wypełniania zeznań skarbowych. W wielu przypadkach nie wiemy co w danym polu napisać albo jakie zeznanie podatkowe powinniśmy wypełnić. Aby pomóc polskim podatników stworzyliśmy porady dla każdego rodzaju zeznania podatkowego. Zobacz jak wypełnić poszczególne deklaracje PIT. Program księgowy TaxMachine na kanwie wpisów księgowych samoczynnie sporządza ewidencje VAT, deklaracje podatkowe np. VAT-7, VAT-7K, oraz sam wylicza zaliczki na podatek dochodowy, na zakończenie roku automatycznie sporządzi zeznanie roczne PIT np. PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L którą w następnej kolejności wyśle do Urzędu Skarbowego przez internet (e-deklaracje). Załącznik PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu ulgi prorodzinnej, wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, darowizny na cele krwiodawstwa, darowizny na cele kultu religijnego, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, użytkowania Internetu, ulgi abolicyjnej, wydatków na cele rehabilitacyjne, darowizny na cele pożytku publicznego.

Darmowy program do pit

Deklarację PIT-38 zobowiązani są złożyć ci, którzy w 2013 roku otrzymali dochody kapitałowe. Formularz przeznaczony jest dla podatników prywatnie zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach. Nie dotyczy natomiast tych, którzy otrzymują zyski kapitałowe w ramach działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od zysków kapitałowych wynosi 19 procent uzyskanego dochodu. PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1) (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych). PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów). Sporządziliśmy dla Państwa gratisowy program do wyliczania deklaracji PIT-37 za rok 2013. Za pomocą naszego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - bezbłędnie nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-39). Ta aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B.

Jak już wspomnieliśmy rozliczanie się poprzez PIT-28 oferuje liczną gamę upustów. Nie możemy natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani też jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Mamy natomiast możliwość przekazania swojego 1% podatku na jakiś cel – mamy tu na myśli organizacje pożytku publicznego. Istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online. Za pomocą oprogramowania PIT 2014 zdołamy skonstruować druki Pit-36L, PIT-36, Pit-28, Pit-38, PIT-39, Pit-37 oraz pełną gamę załączników, a później wydrukować alternatywnie dostarczyć przygotowane druki Pity za 2014 via sieć. Jeżeli jeden z małżonków (małżonkowie) od przychodów z tytułu umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie nie korzysta (nie korzystają) z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo w ustawie ryczałtowej albo w ustawie o podatku tonażowym – może opodatkować się łącznie z małżonkiem.

Program pit gazeta

Programy, które zapewniają sporządzenie i wysłanie PIT-u przez Internet zapewniają bezpieczeństwo transmisji wszelkich danych wprowadzonych do serwisu dzięki wykorzystaniu złącza kodowanego. Dane są bezpiecznie składowane na serwerach, które gwarantują, że żadne zaufane informacje nie dostaną się w niewłaściwe ręce. W formularzu PIT 37 mogą być rozliczane jedynie te przychody, od których zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane przez płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę). Podatek naliczany jest na zasadach ogólnych – 18% od przychodów poniżej 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Obywatele, jacy nie tworzą druków za pośrednictwem płatnika albo osiągają zarobki z rozmaitych źródeł, w tym cząstkę bez pośrednictwa płatnika, wysyłają Pit 36.

Pit bezpłatny program

Aby być w stanie rozliczać podatek na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego trzeba dokonać zgłoszenia w adekwatnym Urzędzie Podatkowym. Funkcjonują poniższe terminy zgłoszenia: w wypadku organizowania działalności ekonomicznej – w dniu założenia firmy (bezwzględnym terminem jest dzień uzyskania pierwszego zarobku), do 20 dnia miesiąca następującego po zdobyciu pierwszego zysku z tytułu wynajmu, ajencji i umów analogicznych (do końca roku, jeśli pierwotny dochód osiągnięty zostanie w grudniu) czy też do 20 stycznia – w innych okolicznościach. Oprogramowanie PIT 2013 edeklaracje.eu to najłatwiejszy program do deklaracji PIT na polskim rynku. Program PIT 2013 to druga edycja systemu epodatki.eu, rozszerzona o obsługę całej gamy zeznań PIT: PIT-39, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-36L, PIT-28. Najlepszy program do PIT-ów jest do pobrania na stronie epodatki.eu! Dodatek PIT/O zmuszeni są oddać podatnicy, jacy dokonują odliczenia od dochodu. W załączniku tym muszą oni zamieścić kwoty darowizn, koszty z tytułu użytkowania Internetu itp. Powinni też wstawić kwoty, które potrącają od podatku – wzorem tego jest np. ulga na dzieci. Co wielce ważne w aneksie PIT/O nie można wpisywać odliczeń wydatków mieszkaniowych – do tego służą inne załączniki w PIT-37.

druk pit 11 program pit 2013

Darmowy program do

Z programu PITy 2013 korzystają indywidualni podatnicy, jak i właściciele dużych przedsiębiorstw, przygotowujący informacje PIT-11 oraz rozliczenia PIT roczne dla swoich pracowników. Przy użyciu programu PITy 2013 możesz wypełnić swoje zeznanie PIT oraz zeznania PIT dla całej swojej rodziny. Z Programu korzystają również biura księgowe, doradcy podatkowi, by rozliczyć deklaracje podatkowe dla swoich klientów. Oprogramowanie PITy 2014 to nadzwyczaj pożyteczny w użyciu aplikacja wspierający rozliczanie jednoletnich deklaracji skarbowych PIT. Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami.

Program mała księgowość TaxMachine.pl wskazany jest dla średniej wielkości i małych firm oraz biur podatkowych i wszystkich jednostek prowadzących mała księgowość. Większość firm sięgnie też po moduły: program do fakturowania, kadry i płace, program magazynowy. Na naszej stronie pobierzecie bezpłatny i wypróbowany program PITY 2014. Za jego pomocą poprawnie rozliczycie się z należności podatkowej na wszystkich istotnych drukach, tj.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. W internecie jest sporo programów do rozliczenia zeznań PIT. Jedynie program PITy 2013/2014 taxmachine.pl daje możliwość złożenia wymagających rozliczeń fiskalnych PIT bez potrzeby odwoływania się do długich instrukcji, czytania zawiłych artykułów. Zawodowcy tmxp.pl przeczytali ustawy za Państwa i zadają tylko proste pytania, na jakie może odpowiedzieć dowolna osoba nie mająca szerokiego pojęcia o podatkach.

Blankiet PIT-38 najczęściej wiązany jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38. Na omawianej witrynie abcpodatkowe.pl znajdują się deklaracje PIT-37 wymagane do rozliczenia PIT 2013/2014. Za ich pomocą możesz rozliczyć się z podatku za 2013 rok w 2014 roku. Pamiętaj, że PIT-37 musisz złożyć do 30 kwietnia 2014 roku. Możesz utworzyć PIT ręcznie lub skorzystać z bezpłatnego programu do PIT. Istnieje niesłychanie wiele stawek ryczałtu w wypadku wypełniania deklaracji PIT-28. Współcześnie kształtują się one następująco: - 8,5 proc. – dla m.in. przychodów z tytułu najmu i umów pokrewnych oraz działalności usługowej, - 3 proc. – dla m.in. działalności gastronomicznej czy usługowo-handlowej, - 20 proc. – dla przedstawicieli wolnych zawodów., - 5,5 proc. – dla m.in. działalności wytwórczej i budowlanej, - 17 proc. – dla m.in. usług parkingowych, usług wydawniczych, agencji turystycznych itd.

Dobre programy pit

Tworzenie deklaracji rocznych to bardzo trudna i niewdzięczna robota, dlatego powinno się użyć do tej pracy adekwatne narzędzia, najlepiej łatwy w obsłudze, darmowy i nadzwyczaj wydajny program do PITów rocznych. Profity z jednostki gospodarczej mamy możliwość przeliczać na zeznaniu Pit-28 jeżeli wybraliśmy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, wpłacamy wtedy podatek od wartości przychodów a nie zysku, jak osoby korzystające z opodatkowania skalą podatkową. Wytworzyliśmy dla Państwa darmowy program PIT na rozliczenie 2013/2014. Za jego pomocą mogą Państwo łatwo i przyjemnie wypełnić deklarację podatkową opartą o PIT-39, PIT-38, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-36. Przedstawiana aplikacja zaproponuje również dodanie załączników PIT jak w naszej sytuacji okażą się wymagane w celu skorzystania z ulgi podatkowej.

Odliczenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w zeznaniu pit 28 dotyczy zarówno składek krajowych, jak również tych, które poniesione zostały poza granicą naszego kraju. Zajrzyj na: abcpodatkowe.pl. Tworzenie deklaracji rocznych to niesamowicie skomplikowana i niewdzięczna praca, dlatego powinno się wykorzystać do tej pracy najlepsze narzędzia, najlepiej nadzwyczaj łatwy w obsłudze, nieodpłatny i bardzo wydajny program do PIT. Do nadania deklaracji podatkowej przez internet do Urzędu Skarbowego nie potrzebujesz certyfikowanego podpisu elektronicznego. Wpisane przez Ciebie w formularzu dane prywatne są dla urzędników potwierdzeniem Twojej tożsamości.

pit 37 druk

Pit 2013 do pobrania

2014-04-18 | |

Program PITY za 2014

Przychody z własnego biznesu podliczamy na formularzu Pit-36 lub PIT 36L, zależnie od wybranej metody opodatkowania zarobku. Na podstawie danych wskazanych powyżej możliwe jest określenie podstawy do opodatkowania i obliczenie wysokości podatku dochodowego (zgodnie ze stawką podatkową obowiązującą dla danego rodzaju dochodów). Trzeba jednak pamiętać, że otrzymana kwota nie jest ostateczną wysokością zobowiązania podatkowego, z którego powinien się wywiązać podatnik. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy .

Ustawa pit 2013

Program PIT 2013/2014 jest idealny dla podatników, którzy mają problemy z rozliczaniem podatków, lub chcą mieć pewność, że nie popełnili żadnego błędu. Bezpłatny program, który można pobrać na naszej strony pozwala na rozliczenie wszystkich rocznych formularzy PIT, takich jak PIT 28, 36, 37, 38, 39 i 36L oraz wszystkich załączników. Formularz PIT-28 składamy wraz z odpowiednimi załącznikami. Wszyscy ci z nas, których przychód uzyskany został poprzez prowadzoną działalność gospodarczą powinni zaopatrzyć się w arkusz PIT-28/A. Ten sam druk tyczy się osób, które uzyskały przychody najmując lub dzierżawiąc. Działalność w formie spółki rozliczana jest przez dodatkowy arkusz PIT-28/B. Jeśli chcemy rozliczyć przysługujące nam ulgi, w które PIT-28 obfituje, dołączamy także załącznik w formie arkusza PIT/O. Wreszcie w arkuszu PIT/D wykażemy dodatki mieszkaniowe. W formie e-deklaracji, bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można złożyć obecnie następujące formularze podatkowe: PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Zeznanie roczne przez Internet ma możliwość wysłać każdy podatnik rozliczający się z fiskusem, na którymś z powyższych druków.

Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% opłaconego przez siebie podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Aby wspomóc wybraną OPP należy wpisać w zeznaniu rocznym jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz podać wnioskowaną kwotę. Program PIT ftpa.pl jest jednym z najlepszych programów na naszym rynku. Został przygotowany ze szczególnym naciskiem na jakość doświadczenia użytkownika i prostotę użytkowania. Wypróbuj najłatwiejszy program do PIT. PIT 2013/2014 na rozliczampodatki.pl. Pit 36 przesłać należy jeżeli odpłatnie zbyliśmy majątek nieruchomy zbudowany ewentualnie kupiony pomiędzy latami 2007-2008.

Pity 2013 ministerstwo finansów

PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1) (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych). PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów). Na druk PIT-37 możemy rozliczyć także szereg ulg. Najpopularniejszymi upustami stosowanymi tutaj są ulga internetowa oraz ulga prorodzinna. Osoby, które skorzystały z ulgi internetowej muszą liczyć się z jej wygaśnięciem, natomiast ci podatnicy, którzy jeszcze jej nie wykorzystali posłużyć się mogą nią dwa razy. Ulga prorodzinna natomiast znacznie wzrosła dla rodzin wielodzietnych, na trzecie, czwarte i kolejne dziecko. Na rynku jest od groma programów do rozliczenia zeznań PIT. Wyłącznie program PITy 2013/2014 taxmachine.pl pozwala na złożenie wymagających rozliczeń fiskalnych PIT bez potrzeby odnoszenia się do długich instrukcji, czytania zawiłych artykułów. Fachowcy tmxp.pl przeczytali ustawy za Państwa i zadają jedynie łatwe pytania, na jakie może odpowiedzieć dowolna osoba nie mająca większego pojęcia o podatkach.

Jaki pit za 2013

Na formularzu PIT-36 przysługuje nam ulga prorodzinna, związana z wychowaniem dzieci. Odliczymy także upust na wydatki mieszkaniowe. Wreszcie przysługuje nam ulga internetowa. W druku PIT-37 zamieścić należy zarobki wynikające z praw autorskich i innych praw majątkowych. W tej deklaracji podatkowej wykazuje się też świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wypłaty z umów aktywizacyjnych. Katalog osób rozliczających się poprzez PIT-37 zamykają pracujące osoby tymczasowo aresztowane lub skazane. Nasz oprogramowanie PITY 2013 został pieczołowicie przyszykowany przez grono odpowiedzialnych i obeznanych informatyków i testowany przez dziesiątki księgowych. Dzięki temu właśnie możemy Państwu zagwarantować najwyższą jakość oferowanego przez nas programu.

pity 2013 program do rozliczania pit

Jaki pit za 2013

Co do zasady, małżonkowie nie mogą się łącznie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy ryczałtowej, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym. Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • bezpieczeństwo przesyłanych danych
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
 • ,
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • ochrona środowiska
 • ,
 • oszczędność czasu
 • ,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji
Z ulgi na internet można korzystać wyłącznie rok po roku, przez dwa lata, co oznacza, że jeśli skorzystaliśmy z niej w 2012 roku lub wcześniej nie możemy już tego dokonać. Tylko w przypadku kiedy odliczyliśmy od podatku ulgę internetową w poprzednim roku rozliczeniowym lub chcemy z niej skorzystać po raz pierwszy możemy to uczynić.

pit 28 program

Jeżeli dostajesz przychody z firmy i wybrałeś opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą podatkową, to składasz druk Pit 36, wykazujesz tam zarobki, koszty i przychód z działalności, sumy należnych i opłaconych zaliczek na podatek od dochodów w trakcie roku, sumy wpłaconych składek na ZUS. Z odliczenia kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby opłacające podatek od dochodów o charakterze kapitałowym oraz od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Zawarty na naszej stronie bezpłatny program PITY 2014 projektowany był i udoskonalany przez lata przez fachowy zespół programistów. Nad jego zgodnością z przepisami pracowali natomiast księgowi z dużym doświadczeniem. Właśnie dlatego z poprzedniej wersji stworzonego przez nas programu do PIT skorzystało aż milion osób!

W przypadku, gdy jeden ze współmałżonków rozlicza się ze swojej działalności gospodarczej, zaś drugi pozyskuje dochód, obliczany na innym formularzu, składają oni zbiorową deklarację PIT-36. Mimo tego, iż w deklaracji PIT-28 nie można potrącić ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą potrącać kosztów osiągnięcia dochodu, występuje mnogość ułatwień przemawiających za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W Pit 28 wolno potrącić: ulgę na szkolenie pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, ulgę abolicyjną i inne obecnie ważne obniżki i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej). Rozliczanie PIT-37 przez Internet to najwygodniejszy sposób na wypełnienie PIT. Nie ma potrzeby nic pobierać, ani instalować, ani tym bardziej wychodzić z domu w celu złożenia deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. W dodatku aplikacja PIT-37 online jest w pełni darmowa. Przy pomocy naszej aplikacji do wypełniania PIT możecie wysłać deklarację podatkową wprost do urzędu skarbowego. Nie musicie stać w kolejkach – wszystko uda się zrobić przez Internet!

Zasadniczą zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie. Używając wszelkiego rodzaju ulg i odliczeń, zobligowani jesteśmy dodać do druku PIT-37 różne aneksy, gdyż w przypadku braku tychże aneksów, zniżki nie zostaną nam naliczone. Do niezwykle popularnych deklaracji PIT rocznych należą: Pit-37, Pit 36, Pit-28.

 Pit 2014 rok

Zniżki przysługujące przy składaniu formularza skarbowego PIT-37 dzielą się na odliczenia od dochodu oraz na odliczenia bezpośrednio od podatku. Do odliczeń od dochodu zaliczamy składki na ZUS i IKZE, zwroty nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy ulga na Internet. Odliczenia bezpośrednio od podatku to między innymi składki zdrowotne, ulga na dzieci (prorodzinna) oraz ulga za pracę za granicą (abolicyjna). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości
 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku pracy, stosunku służbowego, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Do przekazania deklaracji skarbowej przez internet do Urzędu Fiskalnego nie potrzebujesz certyfikowanego podpisu elektronicznego. Wpisane przez Ciebie w formularzu dane prywatne są dla urzędników świadectwem Twojej tożsamości.

Darmowy program pity 2014

Deklaracja PIT-28 służy podatnikom do wyliczania się z użyciem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Ten tekst da podatnikowi najistotniejszych treści dotyczących tej formy składania deklaracji skarbowej do Urzędu Fiskalnego. Nie trzeba tracić czasu na oczekiwanie w kolejce w urzędzie skarbowym. Coraz więcej rozliczających PIT przekonuje się do narzędzi elektronicznych, które usprawniają załatwianie powinności urzędowych. Także i wy, możecie zdecydować się wypełnić PIT za pomocą naszego programu lub przy użyciu aplikacji internetowej, a następnie wysłać deklarację podatkową. Aby wypełnić druk PIT-38 poprawnie, warto skorzystać z Programu do PIT. Dzięki niemu podatnik bez problemu wypełni deklarację za pomocą wygodnej aplikacji, dostępnej po ściągnięciu ze strony lub online.

Obywatel płacący podatek przeróżnymi stawkami ryczałtu, odejmujący od profitów, potrąceń tych dokonuje od wszelkiego rodzaju profitu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w łącznej kwocie zysków. Właściciel biznesu ma możność odjąć w rocznym formularzu PIT również wpłacone składki ZUS podatnika współpracującego. Własne składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ma możliwość wliczyć je do kosztów uzyskania profitów na wymienionych powyżej regułach albo potrącić je od przychodu w formularzu PIT rocznym.

Darmowy program do pitów 2014

Deklaracja PIT-36 a rozliczenie wspólne w małżeństwie za 2013 rok. Nie istnieje możliwość rozliczenia się poprzez PIT-36, jeżeli podatnik, małżonek lub dziecko: - uzyskują przychody podlegające przepisom o podatku tonażowym, - uzyskują przychody, w przypadku których konieczne jest rozliczenie się poprzez PIT-28, - uzyskują przychody opodatkowane kartą podatkową, - uzyskują przychody, które rozliczają się korzystając z PIT-36L. Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od ilości zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim) - art. 22 ust. 2 ustawy. Pit-28 wypełniają podatnicy, jacy w ubiegłym roku podatkowym osiągali przychody z firmy lub najmu i podali jako sposób liczenia podatku ryczałt od otrzymanych przychodów.

Program pity 2014

Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy.Identyfikatorem podatkowym jest: 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika., 1. Numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług Podatnicy, jacy osobiście grają na giełdzie i wypełniają PIT-38 płacą podatek wynoszący 19 proc. Termin składania deklaracji PIT-38 upływa 30 kwietnia 2014 r. Obywatele niemający na obrębie kraju miejsca zamieszkania (podlegający okrojonemu obowiązkowi skarbowemu), jeśli pobierali w roku podatkowym dochody ze źródeł dochodów położonych na obrębie Polski, a zamyślają opuścić obręb kraju przed 1 maja 2012 r., są obowiązani dostarczyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Polski.

thumbs

Rozliczenie pit 2014 program

Aby wypełnić deklarację PIT-38 poprawnie, warto skorzystać z Programu do PIT. Dzięki niemu podatnik bez problemu wypełni deklarację za pomocą wygodnej aplikacji, dostępnej po ściągnięciu ze strony lub online. EDeklaracje to system informatyczny udostępniany przez fiskusa, dzięki niemu możemy wysyłać zeznania PIT przez globalną sieć bez opuszczania mieszkania. Do niedawna stosowanie e-Pit-ów było zarezerwowane dla doradców podatkowych, bowiem zwykłych Polaków nie było stać na niesłychanie drogie aplikacje potrzebne do przekazywania druków PIT przez system eDeklaracje. Sytuacja zmieniła się w momencie gdy przekazaliśmy do stosowania oprogramowanie PITy 2014, dzięki tego software-u każdy może przesłać PIT z własnego miejsca zamieszkania poprzez sieć globalną. Jest to także sposób na obniżenie swojej podstawy podatku pit 28 2014. Na ubezpieczenie społeczne w druku pit 28 zaliczane są składki na ubezpieczenie wypadkowe, emerytalne, chorobowe, rentowe. Ten rodzaj obniżki jest dozwolone wykorzystać także w ciągu potrącania dochodu i podatku za pomocą innego formularza lub innej formy uzyskiwania dochodów, na przykład rozliczenia z umowy o prace lub najmowanie lokalu mieszkalnego. Wolno dokonać tego głównie wtedy gdy ponieśliśmy koszty sfinansowania składek w ramach działalności ekonomicznej, jednakże nie ma ich od czego odliczyć.

index

Twój formularz PIT-39 prawidłowo i szybko rozliczy nasz program do PIT. Zrobisz to w takiej w formie, jakiej tylko zechcesz – przez internet online wyślesz wypełnione zeznanie wprost do Urzędu Skarbowego. Baza programu zawiera niezbędne druki i załączniki. Rozlicz i wypełnij PIT-39 przez nasz program – naprawdę warto. Podatnik rozliczający formularz PIT-37 nie może prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej. Nie może być zobowiązany do doliczania dochodów małoletnich dzieci. Istnieje też zakaz obniżania dochodów o straty z ubiegłych lat. Korzystając z Kreatora PIT nie ma wymogu byś się znał na generowaniu deklaracji PIT, kreator PITów całkiem samodzielnie wygeneruje właściwe zeznanie.

Rachowanie podatku z poza granic kraju w Polsce zależy od norm wyznaczonych w pakcie o stronieniu od dwukrotnego objęcia opodatkowaniem ratyfikowanej z danym krajem. Każdy chce otrzymać jak najwyższe zwroty podatkowe, niestety mało kto potrafi zorientować się w gmatwaninie prawa podatkowego, które regulują te zagadnienia, dlatego też powinieneś się zainteresować naszym nieodpłatnym programem Pity 2014, który automatycznie tworzy wszystkie ulgi skarbowe. Z pomocą oprogramowania PITy 2013 abcpodatkowe.pl wykonasz PIT nawet bez wiedzy księgowej - będziesz krok po kroku instruowany, co w jakim polu wpisać. Program sam wykona za Ciebie wszelkie obliczenia, co również eliminuje prawdopodobieństwo jakiejkolwiek pomyłki. Na koniec masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną - po co tracić czas na stanie w kolejkach? Do wysłania PIT przez internet nie potrzebujesz cyfrowego podpisu, Twoje dane osobiste są potwierdzeniem tożsamości dla Urzędników.

Pit 2013 pobierz

2014-03-30 | |

 PITY 2014 rok

Formularz PIT-36L rozliczają przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie o rozliczeniu w formie liniowej oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku powiadamiając Urząd Skarbowy poprzez oświadczenie w formie druku CEiDG-1. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-36L odpada dla tych podatników, którzy uzyskali przychód z tytułu usługi na rzecz pracodawcy (tak byłego jak i obecnego). Podobnie wszystkie inne formularze składane przez internet, mogą być z odpowiednimi załącznikami. Polecane programy rozliczeniowe zawierają wszystkie druki PIT oraz niezbędne załączniki. Często posiadają funkcję autokorekty dzięki której ustrzeżemy się błędów i niewypełnionych rubryk. Ich zaletą jest to, że możemy wykorzystywać je (po wcześniejszym pobraniu) bez dostępu do Internetu. Tylko samo wysłanie będzie wymagało skorzystania z sieci.

Rozliczenie za 2013

Wypełnienie zeznania PIT-37. Aby należycie wypełnić PIT-37, najlepiej jest skorzystać z programu do PIT. Skorzystaj z niego teraz instalując aplikację lub online. Drobiazgową instrukcję dotyczącą wypełniania PIT-37 za 2013 rok - Wypełnianie PIT-37. Polacy już od kilku lat mają ewentualność używania e-deklaracji dla formularza pit 28. Dzięki niej możemy nabyć wiele udogodnień i korzyści. Jedną z nich jest program pit 28 2013 oraz program pit 28 2014. Dzięki temu bez najmniejszego problemu wypełnimy każdy druk pit 28. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
 • lub
 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
.

Formularz PIT-36L rozliczają przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie o rozliczeniu w formie liniowej oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku powiadamiając Urząd Skarbowy poprzez oświadczenie w formie druku CEiDG-1. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-36L odpada dla tych podatników, którzy uzyskali przychód z tytułu usługi na rzecz pracodawcy (tak byłego jak i obecnego). W formie e-deklaracji, bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można złożyć obecnie następujące formularze podatkowe: PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Zeznanie roczne przez Internet ma możliwość wysłać każdy podatnik rozliczający się z fiskusem, na którymś z powyższych druków. Z zastosowaniem programu usytuowanego na omawianej stronie internetowej możesz prędko i bez ryzyka wypełnić kompletną deklarację podatkową za 2013 rok. Za pomocą niniejszej aplikacji możesz wypełnić nie tylko PIT-37, ale zarówno PIT-39, PIT-28, PIT-38, PIT-36, PIT-36L za 2013 rok. Wszelkie formularze PIT możesz zarazem odszukać w dziale formularze.

Zeznania podatkowe 2013

Aneks PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu użytkowania Internetu, darowizny na cele krwiodawstwa, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, ulgi abolicyjnej, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, ulgi prorodzinnej, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele pożytku publicznego. Osoby, które nie rozliczają deklaracji PIT za pośrednictwem pracodawcy albo pozyskują dochody z rozlicznych źródeł, w tym część bez pośrednictwa zatrudniającego, wysyłają Pit 36. Rozliczenia podatkowe nie są prostą sprawą i warto poświęcić im więcej uwagi. Jeśli nie czujemy się na siłach rozliczyć swoje PITy samodzielnie, możemy zwrócić się do osób wykwalifikowanych lub skorzystać z pomocy dostępnych w sieci programów rozliczeniowych.

Druki pit za 2013

Programy, które pozwalają utworzenie i przesłanie PIT-u przez Internet zapewniają bezpieczeństwo transmisji wszelkich danych wprowadzonych do serwisu dzięki użyciu połączenia kodowanego. Dane są bezpiecznie składowane na serwerach, które zaręczają, że żadne powierzone informacje nie dostaną się w niepowołane ręce. W wypadku rozliczania się poprzez zeznanie PIT-39 nie istnieje sposobność wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem. Każdy z małżonków musi złożyć odrębną deklarację, w jakiej wykaże dokładny dochód, uzależniony od jej/jego własnego wkładu w sprzedaną posiadłość. Gdy już prześlemy formularz, uzyskujemy potwierdzenie, że system deklarację zaakceptował. Zostanie to potwierdzone poprzez wygenerowanie UPO – Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, jest to kod, który staje się dowodem złożenia przez podatnika w danym terminie rocznego zeznania podatkowego. Takie potwierdzenie powinno się przechowywać, aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego z którą dana deklaracja jest związana. A zatem UPO jest dowodem i potwierdza datę złożenia zeznania.

ulgi podatkowe

Przez net możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Taki PIT 2014 podpisać może jeden małżonek, który wypełnia akurat deklarację. Nie są wymagane żadne dodatkowe pełnomocnictwa, gdyż złożenie "podpisu" (wpisanie danych uwierzytelniających jednego z współmałżonków) jest uznawane za automatyczną zgodę drugiego z współmałżonków na wypełnienie deklaracji wspólnie i podanie danych związanych z jego zarobkami na tej deklaracji. Małżonek który składa PIT 2013 działa wtedy nie tylko w swoim imieniu, ale drugiego z małżonków. W sieci możemy odszukać niezwykle dużo przeróżnych programów do sporządzania zeznań rocznych PIT, dlatego wybranie najlepszego z nich jest nie lada problemem, pobierz program z naszej strony, zapewniamy, że nie znajdziesz bardziej przystępnej aplikacji do przygotowywania druków rocznych PIT. Pit 36 nie jest dozwolone wysłać razem z współmałżonkiem albo dzieckiem, jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko zdobywa dochody opodatkowane kartą podatkową albo podatkiem tonażowym albo nabywa zarobki opodatkowane na PIT-36l lub nabywa dochody opodatkowane na Pit 28 (poza przychodami z najmu i dzierżawy).

pit 36 zaliczki na podatek

Nie musisz pobierać programu na własny komputer. Możesz skorzystać również z internetowej wersji naszej aplikacji. Nie ma nic wygodniejszego jak wypełnienie PIT z przeglądarki internetowej na stronie taxmachine.pl. Do rozliczenia druku PIT-38 zobowiązani są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód odpłatnie zbywając: - udziały w spółkach, które mają osobowość prawną, - pożyczone papiery wartościowe (jest to tzw. sprzedaż krótka), - papiery wartościowe, - pochodne instrumenty finansowe oraz realizacje praw z nich wynikających. Nasz program PITY 2014 umożliwi Ci szybkie i proste rozliczenie z PIT. Dodatkowo masz możliwość wysłania deklaracji podatkowej do odpowiedniego Urzędu Skarbowego przez internet.

Na abcpodatkowe.pl mają Państwo możność rozliczenia PITów też przez net. Jest to najwygodniejsza metoda rozliczenia z z Urzędem Fiskalnym, ponieważ nie musimy niczego pobierać na własny komputer ani tym bardziej instalować. Za pomocą programu do PIT w wersji internetowej mamy możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej w oparciu o formularz PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L. Przedstawiana aplikacja online umożliwia również wypełnienie załączników do PIT. Do przygotowania deklaracji PIT-38 zobowiązani są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód odpłatnie zbywając: - udziały w spółkach, które mają osobowość prawną, - pochodne instrumenty finansowe oraz realizacje praw z nich wynikających, - papiery wartościowe, - pożyczone papiery wartościowe (jest to tzw. sprzedaż krótka). Wśród upustów, jakimi dysponujemy przy rozliczaniu druku PIT-36L jest odliczenie składki ZUS oraz składki IKZE w formie liniowej. Takie samo prawo przysługuje nam w przypadku składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz ulgę abolicyjną. Nie rozliczymy się natomiast poprzez druk PIT-36L ani wspólnie z małżonkiem, ani też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możemy jednak odpisać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.

 PITY za 2013

Osoby, rozliczające swój PIT w minionym roku, doceniły w naszym programie łatwość obsługi oraz niezawodność. Dzięki tym właściwościom z naszego programu skorzystało aż milion podatników. Cieszymy się z tego, że możemy pomóc tak ogromnej rzeszy użytkowników korzystających z programu PITY 2014. System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl. Doliczając zyski małoletnich – należy złożyć PIT-36 łącznie z PIT/M, także wtedy jeśliby zwyczajnie, bez przychodów małego dziecka, obliczałoby się druk PIT-37.

Programy do rozliczania pitów

Przygotowaliśmy dla Państwa darmowy program do obliczania druku PIT-37 za rok 2013. Za pomocą przedstawianego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - doskonale nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-28). Nasza aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B. PIT-36 to deklaracja przesyłana zazwyczaj przez Polaków posiadające jednostkę gospodarczą lub uzyskujące dochody z tytułu umowy o pracę poza granicami naszego kraju. Warto skorzystać z naszego programu do PIT. Wypełnianie przez internet jest naprawdę prostym i szybkim procesem, druk uzupełniamy dzięki aplikacji lub w trybie online.

Być może każdego roku martwisz się czy zdołasz utworzyć i przesłać do Ministerstwa Finansów druk PIT. Nie jest to bezproblemowa sprawa także taka troska jest uprawniona. Informatory wypełnianie PIT za 2013 rok. Z myślą o tych, którzy co roku mają problemy z wypełnieniem zeznania podatkowego przygotowaliśmy obszerne instrukcje, dzięki którym bez większych ambarasów wypełnisz zeznanie podatkowe za 2013 rok. Wykorzystany w programie dla księgowych PitY 2013 przejrzysty rodzaj ekspozycji danych umożliwia w nieskomplikowany i szybki sposób dojść do potrzebnych modułów aplikacji i magazynowanych tam treści.

Darmowy program rozliczenia pit

Pit-37 jest podstawową deklaracją wysyłaną przez zleceniobiorców, pracowników i innych, za których wpłaty na daninę publiczną rachuje i bierze zatrudniający nawet w przypadku, gdy użytkuje się w druku w roku 2014 z ulg i odliczeń. Formularz PIT-36L rozliczają przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie o rozliczeniu w formie liniowej oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku powiadamiając Urząd Skarbowy poprzez oświadczenie w formie druku CEiDG-1. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-36L odpada dla tych podatników, którzy uzyskali przychód z tytułu usługi na rzecz pracodawcy (tak byłego jak i obecnego). Większa część aplikacji do formularzy rocznych nie nadaje się do użycia, bowiem nie mają wielu istotnych opcji, jedynym wyjątkiem jest nasz bezpłatny program Pity 2014.

Program pit gazeta

Wypatrujesz dobrego i gratisowego programu do blankietu PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Nasz program możesz zarówno pobrać na własny komp, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje funkcjonują w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą prezentowanego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą prezentowanego programu do PIT wypełnisz PIT-36, PIT-28, PIT/B, ZAP 3, PIT-36l, PIT/O, NIP 2, PIT-39, PIT/ZG, PIT-37, PIT-2K, PIT-38 i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych. Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie. Blankiet skarbowy PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy za pośrednictwem płatnika otrzymali przychód ze źródła położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

druk pit 11

Program do pitu

Pit 36 dotyczy osób które zarabiały prowadząc własną firmę objętą opodatkowaniem na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej (18-32%). Obywatel prowadzący jednostkę gospodarczą składa Pit-28, gdy zawiadomił nie później niż do dnia 20 stycznia 2014 r. organ fiskalny o sporządzaniu ryczałtem zarobków z tytułu prowadzania własnej jednostki gospodarczej. Dla podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym zawiadomienie o wyborze ryczałtu winno być posłane w dniu wystartowania biznesu nie dalej niż w chwili pozyskania pierwszego profitu. Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
 • ,
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • ochrona środowiska
 • ,
 • oszczędność czasu
 • ,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji
 • ,
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych

pit 0 2013

Darmowy program do rozliczania pit

Blankiet PIT-38, w rozróżnieniu od np. ogromnie znanego blankietu PIT-37, może wymagać wyłącznie jednego załącznika pod postacią PIT/ZG. Umieszcza się w nim informacje o wysokości dochodów z zagranicy i o zapłaconym podatku w danym roku skarbowym. Załącznik PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne, użytkowania Internetu, darowizny na cele kultu religijnego, ulgi prorodzinnej, wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, darowizny na cele krwiodawstwa, ulgi abolicyjnej, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, darowizny na cele pożytku publicznego. Prośba o zbiorowe opodatkowanie dochodów mąż i żona muszą złożyć w terminie, który sprecyzowany jest dla złożenia zeznania PIT za dany rok podatkowy.

Blankiet PIT 39 - rozlicz PIT-39 za 2013 rok. Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość. Jest jednak wiele szczegółów, które wpływają na to, czy dana sprzedaż kwalifikuje się akurat pod ten formularz podatkowy. Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze informacje dotyczące PIT-39. Prywatne składki na ZUS właściciel jednostki ma możliwość zaliczyć je do kosztów osiągnięcia profitów na przytoczonych powyżej regułach lub odliczyć je od zysku w deklaracji PIT rocznej. Jeżeli chcesz sporządzić własny PIT sprawnie i prędko to należałoby by zainteresować się najlepszym gratisowym programem PIT 2013.

Warto skorzystać z naszego programu do PIT. Wypełnianie przez internet jest naprawdę prostym i szybkim procesem, druk uzupełniamy dzięki aplikacji lub w trybie online.